ახალი ამბები
27 იანვარი 2012
26-27 იანვარი 2012 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის პროექტის PICTURE აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომაში ნიცაში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები