ახალი ამბები
27 აგვისტო 2012
27-31 აგვისტო 2012 - ნ. გამცემლიძემ მონაწილეობა მიიღო GridKa School 2012-ში რომელიც ჩატარდა კარლსრუეში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები