ახალი ამბები
9 ოქტომბერი 2012
9-12 ოქტომბერი 2012 - ნ. წულაიამ მონაწილეობა მიიღო ცენტრალური ევროპის Cisco აკადემიების მხარდაჭერის ცენტრების შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა ბუდაპეშტში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები