ახალი ამბები
15 ოქტომბერი 2012
15-18 ოქტომბერი 2012 - დ. ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღო პან-ევროპული სამეცნიერო ქსელ GEANT-ის სიმპოზიუმში რომელიც ჩატარდა ვენაში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები