ახალი ამბები
24 ოქტომბერი 2012
რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება ATLAS-სამხრეთ კავკასიის პროგრამული უზრუნველყოფის და გამოთვლების მეორე სემინარზე რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები