ახალი ამბები
5 ნოემბერი 2012
5-9 ნოემბერი 2012 - დ. ტაბატაძემ გააკეთა მოხსენებები კიბერ და საინფორმაციო უსაფრთხოების სემინარზე რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები