ახალი ამბები
15 ნოემბერი 2012
15-17 ნოემბერი 2012 - ნ. წულაიამ გააკეთა მოხსენება კიბერ უსაფრთხოების და ICT ინოვაციების მე-5 რეგიონულ კონფერენციაზე რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები