ახალი ამბები
15 ოქტომბერი 2012
15-16 ოქტომბერი 2012 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის პროექტის HP-SEE აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომაში რომელიც ჩატარდა ბელგრადში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები