ახალი ამბები
7 მაისი 2013
7-8 მაისი 2013 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო მულტიარხული სწავლების სისტემის კოლობორაციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა ლონდონში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები