ახალი ამბები
22 მაისი 2013
22-24 მაისი 2013 - ნ. წულაიამ და გ. ქოჩორაძემ მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის პროექტის PICTURE კონსორციუმის და საინფორმაციო დღე "ICT in HORIZON 2020" შეხვედრებში რომელიც ჩატარდა კიევში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები