ახალი ამბები
26 აგვისტო 2013
26-27 აგვისტო 2013 – „გრენა“-მ უმასპინძლა ENPI თანამშრომლობის პროგრამა შავი ზღვის აუზისათვის პროექტის „კულტურის გაცვლის პროგრამა (CULTUR-EXP)“ სამუშაო შეხვედრას.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები