ახალი ამბები
26 აგვისტო 2013
26-30 აგვისტო 2013 - ნ. გამცემლიძემ მონაწილეობა მიიღო GridKa School 2013-ში რომელიც ჩატარდა კარლსრუეში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები