ახალი ამბები
24 სექტემბერი 2013
24-26 სექტემბერი 2013 - რ. ქვათაძემ და გ. ქოჩორაძემ მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის პროექტის PICTURE და საინფორმაციო დღე ICT in HORIZON 2020 შეხვედრებში რომელიც ჩატარდა ერევანში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები