ახალი ამბები
24 სექტემბერი 2013
24 სექტემბერი 2013 - რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება CSIT-2013 საერთაშორისო კონფერენციაზე http://www.csit.am/2013/index.php რომელიც ჩატარდა ერევანში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები