ახალი ამბები
2 ოქტომბერი 2013
2-4 ოქტომბერი 2013 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის პროექტის HP-SEE აღმასრულებელი კომიტეტის დასკვნით სხდომაში რომელიც ჩატარდა ათენში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები