ახალი ამბები
8 ოქტომბერი 2013
8-10 ოქტომბერი 2013 - ნ. წულაიამ მონაწილეობა მიიღო პან-ევროპული სამეცნიერო ქსელ GEANT-ის სიმპოზიუმში რომელიც ჩატარდა ვენაში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები