ახალი ამბები
13 ნოემბერი 2013
13-14 ნოემბერი 2013 - რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება მულტიარხული სწავლების სისტემის კოლობორაციის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა ლონდონში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები