ახალი ამბები
14 ოქტომბერი 2013
14 ოქტომბერი 2013 - რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება საერთაშორისო კონფერენციაზე „მაღალი ენერგიების ფიზიკის მომავალი პერსპექტივები -2013“ http://lhc2013.tsu.edu.ge/ რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები