ახალი ამბები
6 ნოემბერი 2013
6 ნოემბერი 2013 - რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება საერთაშორისო კონფერენციაზე “TMG Telecom Meeting in Georgia“ http://www.tmgeorgia.com/ რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები