ახალი ამბები
18 ოქტომბერი 2013
18 ოქტომბერი 2013 წელი - გამოიცა კულტურული გაცვლების პლატფორმის (CULTUR-EXP) პროექტის პირველი საინფორმაციო ბიულეტენი. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის შავი ზღვის ბასეინის ქვეყნების გაერთიანებული პროგრამის ფარგლებში http://www.blacksea-cbc.net. პროექტი დაიწყო 2013 წლის 1 ივლისს და მასში მონაწილეობენ ორგანიზაციები ხუთი ქვეყნიდან: ბულგარეთი, საბერძნეთი, საქართველო, სომხეთი და მოლდავეთი.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები