ახალი ამბები
10 თებერვალი 2014
10-11 თებერვალი 2014 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო TEMPUS-ის პროექტების წარმომადგენელთა სხდომაში რომელიც ჩატარდა ბრიუსელში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები