ახალი ამბები
20 თებერვალი 2014
20-21 თებერვალი 2014 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის პროექტის EECA-2-HORIZON აღმასრულებელი კომიტეტის სხდომაში რომელიც ჩატარდა სალონიკში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები