ახალი ამბები
12 მარტი 2014
12-13 მარტი 2014 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო პან-ევროპული სამეცნიერო ქსელ GEANT-ის აღმასრულებელი კომიტეტის და GN3plus პროექტის სხდომაში რომელიც ჩატარდა ლისაბონში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები