ახალი ამბები
17 მარტი 2014
17-19 მარტი 2014 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სხდომაში რომელიც ჩატარდა საარბრუკენში http://www.mathgear.eu/meetings/.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები