ახალი ამბები
14 მაისი 2014
14-15 მაისი 2014 - თ. მაისურაძემ და მ. მახვილაძემ მონაწილეობა მიიღეს EUGridPMA-ის 31 სამუშაო შეხვედრაში რომელიც ჩატარდა ტარტუში და გააკეთეს მოხსენება GRID-ის სერტიფიცირების შესახებ საქართველოში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები