ახალი ამბები
20 მაისი 2014
20-22 მაისი 2014 - რ. ქვათაძემ და გ. ქოჩორაძემ მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის პროექტის PICTURE და საინფორმაციო დღე ICT in HORIZON 2020 შეხვედრებში რომელიც ჩატარდა მინსკში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები