ახალი ამბები
26 მაისი 2014
26-27 მაისი 2014 - ნ. წულაიამ და რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღეს ევროკომისიის CULTUR-EXP პროექტის სხდომაში და ინფორმაციულ სემინარში რომელიც ჩატარდა ბურგასში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები