ახალი ამბები
2 ივნისი 2014
2-3 ივნისი 2014 - რ. ქვათაძემ, ნ. წულაიამ და გ. ქოჩორაძემ მონაწილეობა მიიღეს TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სხდომაში რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები