ახალი ამბები
16 ივნისი 2014
16-18 ივნისი 2014 - დ. ტაბატაძემ, თ. მაისურაძემ და მ. თავართქილაძემ მონაწილეობა მიიღეს ელექტრონული ინფრასტრუქტურის საზაფხულო სემინარში რომელიც ჩატარდა სოფიაში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები