ახალი ამბები
23 ივნისი 2014
23-27 ივნისი 2014 - ნ. წულაიამ და გ. ქოჩორაძემ მონაწილეობა მიიღეს TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სხდომაში რომელიც ჩატარდა ლიონში და ტამპერეში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები