ახალი ამბები
11 სექტემბერი 2014
11-12 სექტემბერი 2014 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სხდომაში რომელიც ჩატარდა საარბრუკენში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები