ახალი ამბები
5 აგვისტო 2014
5-6 აგვისტო 2014 - ნ. წულაიამ და რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღეს ინტერნეტის ურთიერთგაცვლის IXP სემინარში რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები