ახალი ამბები
25 სექტემბერი 2014
25 სექტემბერი 2014 – რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება COMET-ის საერთაშორისო სემინარზე რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები