ახალი ამბები
21 ოქტომბერი 2014
21 ოქტომბერი 2014 – რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება კავკასიის Grid & Cloud გამოთვლების საერთაშორისო სემინარზე რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები