ახალი ამბები
8 სექტემბერი 2014
8-11 სექტემბერი 2014 –ნ. წულაიამ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის GN3plus პროექტის მიერ ორგანიზებულ სემინარში "NREN-ების გავნითარება" რომელიც ჩატარდა კიშინოვში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები