ახალი ამბები
24 სექტემბერი 2014
24 სექტემბერი 2014 – თ. მაისურაძემ, ნ. წულაიამ და დ. ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ Cyber-EXE Georgia 2014 ღონისძიებაში რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები