ახალი ამბები
14 ოქტომბერი 2014
14-16 ოქტომბერი 2014 - თ. მაისურაძემ მონაწილეობა მიიღო FIRST-ის საერთაშორისო სიმპოზიუმში რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები