ახალი ამბები
16 ოქტომბერი 2014
16-17 ოქტომბერი 2014 – თ. მაისურაძემ და ნ. წულაიამ მონაწილეობა მიიღეს RIPE NCC-ის LIR და საბაზო IPv6 ტრეინინგ კურსებში რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები