ახალი ამბები
11 ნოემბერი 2014
11-13 ნოემბერი 2014 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის პროექტის EECA-2-HORIZON, Networking event და H2020 Infoday შეხვედრებში რომელიც ჩატარდა ბაქოში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები