ახალი ამბები
6 ნოემბერი 2014
6-7 ნოემბერი 2014 - რ. ქვათაძემ და დ. ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს კიბერ უსაფრთხოების და ICT ინოვაციების ღონისძიებაში 2014, რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები