ახალი ამბები
22 ნოემბერი 2014
ასოციაცია „გრენა“-მ დაიწყო Oracle Certified Associate კურსის სწავლება.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები