ახალი ამბები
10 დეკემბერი 2014
10-11 დეკემბერი 2014 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო პან-ევროპული სამეცნიერო ქსელ GEANT-ის ასამბლეის და GN3plus პროექტის სხდომებში რომელიც ჩატარდა ზაგრებში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები