ახალი ამბები
3 დეკემბერი 2014
3-5 დეკემბერი 2014 - ნ. წულაიამ, რ. ქვათაძემ და გ. ქოჩორაძემ მონაწილეობა მიიღეს TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სემინარში რომელიც ჩატარდა თბილისში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები