ახალი ამბები
29 იანვარი 2015
29-30 იანვარი 2015 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო ევროკომისიის RICH პროექტის სხდომაში რომელიც ჩატარდა რომში. ხელმოწერილი იქნა ურთიერთგაგების მემორანდუმი „გრენა“-სა და ევროპული კვლევების პოპულარიზაციის სააგენტოს შორის.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები