ახალი ამბები
7 მარტი 2015
7 მარტი 2015 - დ. ტაბატაძემ მონაწილეობა მიიღო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მიერ ორგანიზებულ საქართველოს კიბერ-უსაფრთხოების ფორუმში რომელიც ჩატარდა ყვარელში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები