ახალი ამბები
9 მარტი 2015
9-10 მარტი 2015 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სემინარში რომელიც ჩატარდა ლიონში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები