ახალი ამბები
11 მარტი 2015
11-13 მარტი 2015 - რ. ქვათაძემ მონაწილეობა მიიღო პან-ევროპული სამეცნიერო ქსელ GEANT-ის ასამბლეის NREN PC, GN3plus და E@P Connect პროექტების სხდომებში რომელიც ჩატარდა ვენაში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები