ახალი ამბები
30 მარტი 2015
30 მარტი 2015 – რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს GRID ინფრასტრუქტურაზე და მისი გამოყენებით შესრულებულ სამეცნიერო კვლევებზე.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები