ახალი ამბები
4 მაისი 2015
4-5 მაისი 2015 – რ. ქვათაძემ გააკეთა მოხსენება ევროკომისიის GN4 პროექტის შეხვედრაზე „კამპუსების საუკეთესო გამოცდილება“ რომელიც ჩატარდა პრაღაში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები