ახალი ამბები
3 ივნისი 2015
3-5 ივნისი 2015 - რ. ქვათაძემ და გ. ქოჩორაძემ გააკეთეს მოხსენებები TEMPUS-ის MathGeAr პროექტის სემინარზე რომელიც ჩატარდა ბათუმში.

ინტერნეტი / GEANT
WEB / MAIL ჰოსტინგი
სწავლება
ვირტუალური
სერვერი - VPS
ლიცენზირებული პროგრამები
მიმდინარე
პროექტები